Hvordan lære ansatte å fange opp

Phishing Angrep

Phishing


Phishing angrep er en metode som er veldig vanskelig å sikre seg mot da den utnytter folk for å få tilgang til systemene i din bedrift.

Utspekulerte melding med personrelevant innhold lurer ansatte til å klikke på linker, gi fra seg informasjon eller med overføre penger direkte. Eksemplene på vellykkede angrep er stadig å finne i nyhetsbildet og spørsmålet er om din bedrift er rustet for neste angrep.

Påminnelses eposter og kvartalsvise fellestreninger har vist seg og ikke være nok, så her må man mer grundig til verks.

Spillifisert læring

Finske Hoxhunt har utviklet en løsning som systematisk lærer opp den ansatte til å gjenkjenne phishing angrep med automatiserte eposter som er tilpasset ferdighetsnivået til den enkelte ansatte.

Opplæringen baserer seg på å lære å gjenkjenne phishing eposter og rapportere de ved bruk av en tilleggsmodul i Outlook både på PC/Mac eller mobil. Hvis en ansatt faller for det simulerte angrepet vil de bli sendt videre til en nettside som viser i detalj hva de skulle se etter i den aktuelle eposten.

For hver rapporterte hendelse vil det tildeles poeng og mulighet for ytterlige poeng for å svare på tilleggsspørsmål om hvordan de fanget opp at dette var et mulig angrep. Disse poengsummene kan bedriften selv velge om de ønsker å bruke til eksempelvis premier eller rett og slett for heder og ære.

Microsoft integrasjon

Administratorer vil få inn langt større grad av innrapporterte hendelser og bedre innsikt inn i bedriftens trusselnivå.

Brukere av Hoxhunt har rapportert inn 400% økning i rapportering av faktiske angrep samt at feilraten til de ansatte faller fra 25% til under 2% selv målt med de mest sofistikerte angrep.

Løsningen er direkte integrert med Microsoft sin Advanced Threat Protection (ATP) så rapportering og mailfilter fungerer sømløst sammen.

Produktoversikt

100 Brukere

kr100
Per Bruker, Per Måned

Funksjonalitet

 • Enkel igangsetting
 • Kommunikasjon på Norsk
 • Add-in for Outlook
 • Rapportering fra mobil
Ta kontakt

250 Brukere

kr65
Per Bruker, Per Måned

Funksjonalitet

 • Enkel igangsetting
 • Kommunikasjon på Norsk
 • Add-in for Outlook
 • Rapportering fra mobil
Ta kontakt

500 Brukere

kr45
Per Bruker, Per Måned

Funksjonalitet

 • Enkel igangsetting
 • Kommunikasjon på Norsk
 • Add-in for Outlook
 • Rapportering fra mobil
Ta kontakt