Våre tjenester

Bestillingsportal

Tenk deg at du kunne administrert din IT hverdag like enkelt som det er å finne film, musikk eller spill med dagens streaming-tjenester. Med vår bestillings-portal kan du ta i bruk løsninger når du trenger de og skru av det du ikke bruker. Du vil kunne gjøre endringer i sanntid og forenkle inn- og utfasing av ansatte og prosjekter slik at kostnader enkelt kan styres, fordeles og rapporteres. I vårt brede sortiment vil du kunne oppdage og prøve ut nye løsninger raskt, enkelt og rimelig.  

Betal kun for det du bruker og få løsninger levert på minutter
>>Les Mer

Den viktigste suksessfaktoren for å automatisere prosesser er innføringmetoden, mye kan analyseres og fjernes systematisk men de største gevinstene oppnås ved å demokratisere innføring og oppfølgning av innsatsen. Dette skaper kultur for kontinuerlig forbedring samt engasjement for selvhjelp hos de som best kjenner prosessene. Vi hjelper deg i gang med å velge en passende løsning for din bedrift, analyse av prioritetområder og relevant opplæring for støttespillerne du vil trenge i din organisasjon.

Kostnadseffektiv måte for å komme i gang med automatisering av dine bedriftsspesifikke prosesser    >>Les Mer

Medarbeidersamtale med din IT

Hvordan din bedrift utnytter sine IT muligheter har en stor effekt på hvordan dine kunder opplever tjenester og ikke minst hvordan dine ansatte opplever deg som arbeidsgiver. I tillegg til det så er ofte dette en betydelig del av de årlige kostnadene som bør analyseres og effektiviseres jevnlig. Vår tilnærming bygges på å se på kostnadsnivået på eksisterende løsninger, faktisk bruk og nytteverdi hos de ansatte satt opp imot tilgjengelige løsninger på markedet. Resultatrapporten vil vise deg kostnader knyttet opp mot faktisk bruk og tilfredshet, samt forslag til alternative løsninger du kan vurdere.

Maksimer utbyttet på din IT investering

tingenes internet - iot

Har din bedrift fysiske ‘ting’ som varer eller eiendeler ut i den store verden som kan være interessant å vite mer om? Det kan virke vanskelig å forstå hvordan man kommer i gang med tingenes internett så vi har satt sammen en oppstartspakke med sensorer og tilhørende kurs slik du kan komme i gang med dine første prototyper. Disse kan kobles til vår IoT-portal slik du kan administrere sensorhendelser og samhandling mellom sensorer. Vi hjelper deg med alt fra konseptualisering til utrulling av din løsning.

Terskelen for å komme i gang med IoT er nå lavere enn noen gang